Service


I vår service och underhåll ingår besiktning och funktionskontroll av röklucka eller rökluckor. Brandskyddsbutiken följer reglerna vid service och använder certifierade brandskyddstekniker.

Priser kan ni se nedan, och beställ service här. om ni har många rökluckor, eller kanske det har varit många år sedan rökluckan fått service, så kan ni beställa offert här.

Service rökluckor

Pris för service för rökluckor följer nedanstående tabell + grundavgift service 385kr/ besökstillfälle.  Vid längre avstånd än 5 mil från Ekerö debiteras resekostnader löpande. Priserna gäller under 2020 och anges per styck i SEK exkl moms vid serviceavtal.

Årlig översyn röklucka, kategori C och M t ex:
– Motorstyrd lucka
– Uppåtgående gasfjäderstyrd lucka
1 enhet 795
2-10 enheter 670
>10 enheter 520
Årlig översyn röklucka, kategori A, B och D, t ex:
– Lucka i schakt eller fläktkammare
– Fallande takmonterad lucka
– Lucka monterad i rökkanal till tak
1 enhet 770
2-10 enheter 645
>10 enheter 520
Årlig översyn röklucka, kategori källare/garage enkel plåtkonstruktion: Styck oavsett antal 300
Löpande timdebitering vid servicearbete  timpris 520

Reparationer

Det tillkommer kostnader för ev reparationer enligt följande prislista gällande vanligt förekommande åtgärder.

Montering/utbyte av smältbleck, mekaniskt Inkl smältbleck 423
Montering/utbyte av ny vajer Inkl vajerlås och vajer upp till 25 m 1 850
Montering/utbyte av draghandtag Inkl handtag, vajerlås 210
Montering av ny front till manöverdon Inkl frontlucka 1 500
Montering av vev Inkl standardvev 320
Montering av dekal Inkl dekal 77
Demontering av vevparti Inkl sophantering 385
Montering av nytt inkapslat vevparti Inkl vinsch och vev 3700
Montering/utbyte av gasfjädrar Pris varierar beroende på storlek Ca 1100 – 2200
Löpande timdebitering vid reparationer/resor 520

Dokumentation

Ni erhåller dokumentation på utförda åtgärder i form av serviceprotokoll som utfärdas efter utförda åtgärder och efter årlig service. I protokollet framgår årtal för utbyten med mera.

Brandskyddsbutiken märker upp manöverluckan i trapphuset med servicedekal och årsmärke. Av dekalen framgår uppgift om när service är utförd och där finns telefonnummer man kan vända sig till för att erhålla extra service vid behov. Det framgår således tydligt för t ex förvaltare eller tillsynsmyndighet vem som utfört service, när den är gjord och var man kan vända sig för att få service vid behov.

 

Copyright © Brandskyddsbutiken