Service


I vår service och underhåll ingår besiktning och funktionskontroll av röklucka eller rökluckor. Brandskyddsbutiken följer reglerna vid service och använder certifierade brandskyddstekniker.

Priser kan ni se nedan, och beställ service här. om ni har många rökluckor, eller kanske det har varit många år sedan rökluckan fått service, så kan ni beställa offert här.

Service rökluckor

Pris för service för rökluckor är olika beroende på typ, med mera.  En framkörningsavgift tillkommer per tillfälle.  Vid längre avstånd än 5 mil från Bromma debiteras resekostnader löpande.  Beställ offert här.

Reparationer

Det tillkommer kostnader för ev reparationer och ni erhåller kostnadsförslag innan det påbörjas

Dokumentation

Ni erhåller dokumentation på utförda åtgärder i form av serviceprotokoll som utfärdas efter utförda åtgärder och efter årlig service. I protokollet framgår årtal för utbyten med mera.

Brandskyddsbutiken märker upp manöverluckan i trapphuset med servicedekal och årsmärke. Av dekalen framgår uppgift om när service är utförd och där finns telefonnummer man kan vända sig till för att erhålla extra service vid behov. Det framgår således tydligt för t ex förvaltare eller tillsynsmyndighet vem som utfört service, när den är gjord och var man kan vända sig för att få service vid behov.

 

Copyright © Brandskyddsbutiken