Kuggstångsmotorer finns i 24 eller 230 volts utförande.

Kuggstångsmotor passar bra för montage mot rökluckor i takfönster, fasad eller annat där synligt montage inte är en nackdel. Kuggstångsmotorerna finns med tryckkraft upp till 1000 Newton vilket motsvara  ca 100 kilo. De går också att få i synkroniserat utförande, bra om man vill öppna flera luckor/fönster samtidigt eller om en lucka är så tung at den behöver fler än 1 motor för öppning.

Välj sidohängt fäste om ni vill placera kuggstångsmotorn i sidan, vid bredare takfönster behövs kanske en på varje sida i så fall; välj synkron.

There are no products in this group.