One comment


  • […] minst 1 gång om året. Det ska utföras av servicetekniker enligt reglerna. Det är normalt  fastighetsägarens ansvar att se till att detta sköts. Är luckorna gamla kan utbyte behöva […]

    maj 07, 2015

Leave a comment


Copyright © Brandskyddsbutiken